Comparteix:

Treball Fi de Màster

Les especialitats Teoria, Crítica i Cultura i Dones, Treballs i Polítiques Públiques inclouen en el pla d'estudis la realització d'un Treball de Recerca que consta de 15 crèdits ECTS i és imprescindible per aconseguir el títol.

 • Calendari

  Calendari de sol·licitud i entrega del Treball de Fi de Màster del curs 2023-2024.

 • Normativa

  Normativa reguladora del Treball de Fi de Màster.

 • Rúbrica tutors/es

  Informe rúbrica de tutors/es del Treball de Fi de Màster per la seva avaluació.

 • Sol·licitud d'admissió

  Sol·licitud d'admissió per l'assignació de tutor/a del Treball de Fi de Màster del curs 2023-2024. (Format Word.)

 • Normes d'estil

  Normes d'estil orientatives per la redacció del Treball de Fi de Màster.

 • Rúbrica tribunal

  Informe rúbrica del tribunal del Treball de Fi de Màster per la seva avaluació.

TRIBUNALS DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER 

TRIBUNALS DE FEBRER 2024 - EN LÍNIA

TRIBUNALS DE FEBRER 2024 - PRESENCIAL

TRIBUNALS DE JULIOL 2024 - EN LÍNIA

TRIBUNALS DE JULIOL 2024 - PRESENCIAL

TRIBUNALS DE SETEMBRE 2024 - EN LÍNIA

TRIBUNALS DE SETEMBRE 2024 - PRESENCIAL

Coordinadores de l'assignatura

- Coordinadora TFM Presencial: Mònica Borrell Cairol (monicaborrell@ub.edu)

- Coordinadora TFM Online: Mireia Ros Domènech (mros@ub.edu)

 

LÍNIES DE RECERCA DESENVOLUPADES PEL PROFESSORAT DEL MÀSTER I DOCTORES DE L'iiEDG

Claustre Màster EDGC

 
 

HISTÒRIC DE TREBALLS DE FI DE MÀSTER

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I RECERCA DE LA UB

Tractament de dades confidencials

Gestió de les dades de recerca

INFORMACIÓ SOBRE EL DIPÒSIT DE TFMs DE LA UNIVERSITAT


El Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania compta amb una col·lecció pròpia de TFMs creada des del 2013. Actualment hi ha publicats 70 treballs que poden ser consultats en el següent enllaç:

https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/55154(obriu en una finestra nova)

Quant als criteris de publicació de Treballs Finals de Màster en el dipòsit de la universitat s'atén dues qüestions principalment:

 •  Aquelles alumnes que obtinguin més d'un 9 com a qualificació pel seu treball, seran notificades per la coordinació del màster per a permetre que la seva obra sigui publicada en el dipòsit.
 •  La resta de l'alumnat pot, de manera voluntària, aportar el seu treball de recerca al dipòsit. No hi ha exigències de nota.

En tots dos casos serà obligatori emplenar una fulla de cessió de drets perquè la universitat pugui publicar el treball. Per a publicar el treball només seria necessari enviar a la següent adreça dipositdigital@ub.edu el treball i el document de cessió de drets signat per l'alumnat. El format de lliurament dels fitxers ha de ser PDF.