Vés al contingut (premeu Retorn)

Preinscripció Curs 2021-2022

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Període: del 10 de febrer al 21 de juny de 2021

Resolució: 30 de juny 2021


AVÍS: Un cop resolta l'admissió tenen un període d'una setmana per confirmar mitjançant escrit oficial via mail la voluntat de matricular-se al màster. En cas contrari s'assignarà la seva plaça a una persona en llista d'espera.

SESSIONS INFORMATIVES

Dates de les properes sessions informatives sobre el Màster que es relitzaran telemàticament via Zoom:


Dimarts 1 de juny a les 17PM 

https://zoom.us/j/98139917932?pwd=K1gwMXdudEo4Uk9VdUhZVmJ6TUplUT09

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció al màster es fa sempre en línia.

Al web principal dels màsters universitaris de la UB, a l’apartat «Màsters Universitaris amb preinscripció oberta», es troba l'aplicatiu que permet fer la preinscripció en línia en el període indicat:
NOTA: Aquest aplicatiu permet enviar la documentació requerida.

 

Documentació requerida per a la preinscripció
- Títol o diploma dels estudis d'accés. En el cas de títols estrangers hauran d'estar degudament legalitzatsveure informació: http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
- Certificació acadèmica de les assignatures cursades dins dels esmentats estudis (finalitzats, o no) amb nota mitja ponderada. En cas de títols estrangers haurà d’anar acompanyat de la declaració de nota mitjana (descarrega aquí).
- DNI o passaport.
- Currículum Vitae (convé mencionar les activitats professionals, els cursos rebuts, etc. Que tinguin relació amb els estudis sobre dones i gènere, així com el coneixement d’idiomes).
- Carta de motivació. S’haurà de fer constar la modalitat (presencial o on-line) i la especialitat. S’hauran d’explicar els motius pels quals es vol cursar aquest Màster i els projectes professionals i/o de recerca que es volen desenvolupar a partir d’aquest Màster.
- Certificació de coneixement d'idiomes (No és un requisit però es tindrà en compte en els criteris de valoració).

* No s’atendrà cap preinscripció que no vagi acompanyada de tota la documentació requerida.

AVÍS: Per formalitzar la preinscripció en el màster, s’haurà d’abonar una taxa de 30,21 euros. Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en les que s’acrediti el pagament d’aquesta taxa.

Admissió

Per accedir al Màster cal haver obtingut qualsevol de les titulacions següents:
- Títol universitari oficial de Diplomatura o Llicenciatura.
- Títol de Grau dels nous plans d'estudis que es van començar a implantar a partir del curs 2008-2009.

Criteris de valoració

Es donarà preferència a les candidatures que demostrin el següent:
- Expedient acadèmic dels estudis previs amb nota mitjana ponderada (65%) Qualificació mitjana: 7
- Currículum (25%) Especialment es valorarà: Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del Màster, Estudis previs des d'una perspectiva de gènere, Formació en disciplines o camps de coneixement relacionats amb les orientacions existents, Experiència professional, Mobilitat durant els estudis previs, Coneixements del català, del castellà i d'una tercera llengua (especialment anglès).
- Carta de motivació (10%)
:

La Comissió podrà, així ho estima oportú, realitzar una entrevista personal amb els estudiants abans de decidir sobre la seva admissió.


Més informació (Màsters universitaris UB)