Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DOCTORAT

Notícies Doctorat

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MATRÍCULA PER A L'ALUMNAT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN ESTUDIS DE GÈNERE: CULTURES, SOCIETATS I POLÍTIQUES


El degà de la Facultat d’Economia i Empresa, de conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data 7 de març de 2022 ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió de borses d’ajuts de matrícula per estudiants del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques.

El finançament d’aquests ajuts procedeix de la Convocatoria: SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS DE ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO, AÑO 2021 del Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad (codi de concessió: 32/1POS/21). Podran sol.licitar els ajuts, objecte d’aquesta convocatòria, les persones matriculades en el Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques en el curs 2021- 2022, sempre i quan hagin superat el primer any.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 8 de març de 2022 al 22 de març de 2022,
ambdós inclosos.

Criteris per a la concessió:
Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte:

a) Nivell de renda i situació laboral (la puntuació màxima serà per a les rendes més baixes i/o situació de desocupació). Es tindrà en compte el nivell de renda per càpita dels països. (60%)
b) Haver assistit durant el curs anterior a la present convocatòria a les activitats formatives establertes pel Programa (com a mínim el 80% i haver justificat degudament les que no han pogut seguir). (20%)
c) Informe de les persones que dirigeixen i tutoritzen la tesi donant suport a la sol·licitud de la persona candidata i l'aprofitament de l’ajut. (20%)

Documentació a presentar:
- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport.
- Document acreditatiu de matrícula (d’una de les cinc universitats que participen en el programa interuniversitari) corresponent al curs 2021-2022.
- Document acreditatiu d’haver superat la comissió de seguiment del curs anterior o avaluació favorable del pla de recerca.
- Document acreditatiu d’haver assistit durant el curs anterior a la present convocatòria a les activitats formatives establertes pel Programa (com a mínim el 80% i haver justificat degudament les que no s’ha pogut assistir).
- Informe de les persones que dirigeixen i tutoritzen la tesi donant suport a la sol·licitud de la persona candidata i l'aprofitament de l’ajut.
- Document acreditatiu del nivell de renda i situació laboral.

Aquí podeu trobar tota la informació: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/288234

Aquí podeu trobar la llista provisional de persones admeses i excloses: LLISTAT PROVISIONAL

Aquí podeu trobar la llista definitiva de persones admeses i excloses: LLISTA DEFINITIVA

Resolució de la Convocatòria d'ajuts de matrícula per a l'alumnat del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiqueshttps://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/288234