Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / ESTRUCTURA DE L'IIEDG / Acords Comissió Permanent,

Acords Comissió Permanent,

Reunió, 22 de març de 2013

 •  Es decideix que s’enviarà l’acta de la darrera trobada a les persones que van integrar l’anterior Permanent i també a les participants actuals
 • La Permanent ratifica que el Premi Màster es concedeix a:  Dones, cooperació, autogestió, de Carme Díaz Corral; quedant como a finalista Subrogació de la maternitat: debats, drets, experiències, d’Anna Moreno
 • En referència al document que cal presentar als vicerectorats de recerca de cada universitat per determinar la seva contribució s’acorda consignar en un sol quadre els grups de recerca i el nombre de persones investigadores.
 • S’acorda que la reunió de la Permanent es farà cada mes un dia de la setmana consecutiu, un al matí, a les 11 i el següent a la tarda, a les 4. Les del matí a l’ICD i les tardes a la Facultat de UB


Reunió, 22 d'abril de 2013

 • Agrupar en un sol correu totes les comunicacions d’activitats, sempre que les accions estiguin organitzades per grups o investigadores i investigadors de l’iiEDG, i publicar com a notícia al web quan es tracti de grups aliens a l’Institut.
 • Es decideix organitzar una reunió per mitjans de juny amb les responsables de les unitats d’igualtat per lliurar el PE i la Memòria i informar de la situació actual de l’iiEDg.
 • S’acorda que la directora demani informació a Serveis Jurídics sobre les condicions i avantatges de tenir personalitat jurídica
 • Es decideix enviar a totes les membres de la Permanent l’acord de les universitats de 2005, el conveni de 2007 i la còpia de l’acord de 2008, que també es penjaran al web.
 • Es ratifica per part de la Permanent atorgar  la categoria d’investigadora visitant a Cassia Maria Carloto. Universidade Estadual de Londrina- Brasil, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Serviço Social; Cinta Ramblado. University of Limerick-Ireland. School of Languages, Literature, Culture and Communication; Aurora Bosna. Universitat de Foggia-Itàlia

 

Reunió, 21 de maig de 2013

 • Davant la proposta que presenta la comissió d’Activitats, on s’inclou una conferència seguida de una taula rodona amb tres participants, la Permanent considera que per donar més opció a les intervencions i al debat del públic podria plantejar-se reduir el nombre i el temps de les intervinents i/o simplificar el format.
 • La comissió de Recerca ampliarà la convocatòria per tal de crear una subcomissió d’organització protagonitzada per les investigadores joves, amb el tutoratge de la comissió de Recerca, la qual alhora dependria de la C. Permanent.
 • Es proposa que el vicerector de la UB convoqui a la resta de vicerectors per demanar-los un compromís amb l’iiEDG i que reclamin a l’ICD que es pronunciï en quan al suport econòmic que pot aportar.
  • Es decideix que el Seminari Internacional d’enguany de l’iiEDG sigui el que dirigeix Elisabeth Almeda.
  • Estaran disponibles els impresos per adherir-se a l’iiEDG, tan per les persones investigadores individuals com per els grups. Es decideix que aquelles investigadores que no pertanyin a cap universitat hauran de rebre el vist-i-plau de la comissió Permanent.


  Reunió, 19 de juny de 2013

  • Agrair la feina de Mònica Borrell en l’actualització del web, així com també s’agraeix a Edgar Gallart la realització dels vídeos de les II Jornades.
  • La Permanent aprova el conveni per a gestionar les aportacions de l’iiEDG al Pla d’Actuació Municipal del 2015.
  • S’acorda que la directora enviarà una carta a cada universitat partícip demanant que s’inclogui a la seva plana web i a l’Observatori per la Igualtat el vincle a l’iiEDG. En el mateix escrit s’informarà de la representant de la universitat a la comissió Permanent, així com el llistat de totes les membres i de les universitats a les que pertanyen.
  • La propera reunió de la Permanent, el dijous 11 de juliol a les 16 hores, es convidarà a dues o tres representants del grup organitzador de les III Jornades i a una membre de la comissió de Recerca per tal de mantenir un intercanvi d’informació i idees.
  • S’acorda convidar a la responsable del Màster pel setembre i es proposa que per la d’octubre es faci la reunió amb les responsables dels Observatoris d’Igualtat.


  Reunió, 11 de juliol de 2013

  • Informar sobre les conclusions de la comissió de Doctorat, per la qual cosa es programa una reunió extraordinària de la Permanent pel dimecres 17 de juliol a les 5,30 tarda.
  • S’acorda que el grup de joves investigadores, que en aquest moment inclou unes 15 persones, s’anomenarà “comitè organitzador de les III Jornades de Recerca”, i quedarà inclòs dins de la comissió de Recerca.
  • Es considera important publicar les aportacions de les III Jornades, però la decisió estarà sotmesa a la consecució d’un pressupost específic.
  • La funció de cercar el comitè científic de les Jornades (i de la posterior publicació) anirà a càrrec de la comissió de Recerca i de la Permanent.


  Reunió, 17 de juliol de 2013

  • Convocar una reunió per informar a les membres de la Permanent de les característiques del doctorat i presentar la memòria. Es considera que en aquesta trobada s’hi ha de convidar a les coordinadores dels grups de recerca. Es concreta la reunió de la Permanent amb els caps de grup pel dijous 12 de setembre a les 18 hores.
  • La coordinadora de la comissió de Doctorat enviarà una carta als grups de recerca per demanar la informació que hi pugui mancar i se les avisarà de la reunió prevista per setembre. La reunió concreta la convocarà la direcció de l’iiEDG i, de la Permanent, s’encarregarà la secretària com sempre.


  Reunió, 20 de setembre de 2013La coordinació del doctorat anirà a càrrec de la Universitat de Barcelona.

  • Es decideix que el títol sigui: Doctorat en estudis de gènere: Cultura, Societat, Polítiques.
  • S’acorda un reconeixement explícit a la feina de la comissió de Doctorat i especialment s’agraeix a la coordinadora, Teresa Cabruja i a la secretària tècnicade l’iiEDG, Mònica Borrell,la seva dedicació.
  • Es consensua pel 2014 la participació de les diferentes universitats, segons el personal investigador de cada centre i d’acord amb el bàrem dissenyat amb l’àrea de suport a la recerca de la UB.
  • S’aprova la sol·licitud de la UOC per tal que un grup investigador d’aquest centre formi part de l’iiEDG.
  • S’accepta que la professora Dra. Natalia Gontero de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina, obtingui un període d’estada per treballar sobre la violència en adolescents.
  • Es decideix fer la memòria de l’any 2013 per presentar-la al consell de final d’any.

   

  Reunió 14 d’octubre de 2013

  • Sol•licitar que el grup de Cos i Textualitat confirmi per escrit la seva pertinença a l’iiEDG

  • Demanar a la comissió d’Actitivitats que organitzi una visita a Ca la dona per tal de conèixer la remodelació de l’edifici, les activitats que s’hi fan i alhora donar a conèixer l’iiEDG a les membres de Ca la dona
  • Es decideix fer una reunió a l’ICD el 29 d’octubre amb reunió Permanent extraordinària i ampliada als caps de grups de recerca i la comissió de Doctorat, l’antiga i l’actual.


  Reunió 29 d’octubre de 2013

  • Cada representant de la Permanent haurà de fer arribar a la oficina tècnica dels serveis jurídics (i fer-ne el seguiment) una pregunta a propòsit del requeriment d’adscripció de l’iiEDG, per tal que dictaminin el que és pertinent per cada universitat.
  • S’acorda celebrar la reunió amb la UAB el 6 o 7 de novembre amb els grups de recerca, els vicerectorats i l’Observatori, per tractar els vincles de les universitats amb l’iiEDG. Per l’Institut hi assistirà l’equip directiu que es desplaçarà a l’Autònoma


  Reunió 26 de novembre de 2013

  • La membre de la C Permanent que formarà part del jurat per atorgar el Premi al treball de final de Màster serà Núria Pumar, de la UB.
  • S’estableix que la directora s’encarregarà  de les gestions i acords amb les universitats partícips per aportar les quantitats que es determinen en el barem. A les entrevistes la directora hi anirà acompanyada de la membre de la Permanent de cada centre.
  • Es proposa celebrar el Consell plenari de l’iiEDG el gener, dijous 30, a la Universitat de Vic, a les 11 del mati.
  • S’acorda notificar a tot el personal investigador de l'IIEDG de la propera convocatòria d'eleccions a direcció de l’Institut


  Reunió 11 de desembre de 2013


  • Acceptar la demanda d’adscripció de la investigadora Carmen Domínguez

  • Es decideix convocar les eleccions el mateix dia del Consell, el 30 de gener, a partir de llavors es   disposaran de 40 dies hàbils per presentar les candidatures i fer les eleccions a directora de l’iiEDG
  • Enviar ara un escrit convocant el plenari i notificant que hi haurà eleccions a direcció. S’acorda també enviar un missatge a mitjans de gener recordant la data del Consell.
  • Contactar amb Genoveva Sastre i establir un plantejament comú per tal d’acompanyar les joves investigadores en la seva tasca, així com per desvetllar els dubtes que es derivin de l’activitat organitzativa

   

  Reunió 18 de febrer de 2014

  • Un cop revisada la proposició de pertinença a l’iiEDG del grup EMIGRA per part de la doctora Aramayo, de UVic i de la doctora Pastor de URV, tal com especifica el reglament, es considera adequada i per tant es pot incorporar a l’iiEDG
  • Es decideix enviar una carta a la membresia de l’Institut per anunciar que s’obre un nou període de 20 dies per presentar la candidatura. La data límit és el 19 de març

   

  Reunió, 14 de març de 2014

  • El 25 de juny es presentarà l’iiEDG al congrés Atgender Spring Conference 2014 i s’enviarà una convocatòria per participar-hi a la membresia i al professorat del màster
  • Es presenta una possible candidatura per dirigir l’iiEDG, amb Tavera com a directora, Cabruja com a vicedirectora i Torns com a secretària, amb el benentès que Almeda s’incorporarà en un any i mig o dos, i que tan Tavera com Torns no compliran el termini de tres anys establerts pel reglament
  • La data de les eleccions a direcció de l’iiEDG, segons els terminis reglamentaris, es designa pel dimarts 8 d’abril.

   

  Reunió, 11 de juny de 2014

  •  S’aprova modificar la carta segons la situació de cadascuna de les Universitats. Una vegada modificada es remetrà als membres de la Permanent perquè la facin arribar als Vicerectorats de Recerca.
  • L’Equip Directiu portarà propostes més treballades en relació a les diferents accions a desenvolupar per l’iiEDG a la propera CP i una proposta per fer una convocatòria de reunió amb les IP i coordinadores de Grups i posteriorment fer una segona reunió més àmplia.
  • S’aprova l'informe de la direcció
  • S’aprova atorgar el Premi al Millor Treball Fi de Màster al treball de Maria Patiño i com adhèsit ex-equo a Andrea Vallès i Rosa Maria Gil.


  Reunió 17 de juliol de 2014

  • Aprovació de l’acta anterior
  • En cas de defunció d’una investigadora o investigador de l’iiEDG s’enviarà un ram de flors en nom de l’iiEDG.
  • Parlar amb els Vicerectorats pertinents i amb la coordinadora del Màster en relació a la vinculació entre el Màster i l’iiEDG.
  • L’Equip Directiu enviarà una carta a la Comissió de Recerca demanant una responsable per a les III Jornades i es demanarà que la resposta a la carta no s’allargui més enllà del 10 de setembre.
  • Realitzar un mapa de la recerca de l’iiEDG


  Reunió 27 de setembre de 2014

  • Aprovació de l’acta anterior.
  • En termes generals es valoren positivament les entrevistes realitzades per l’Equip Directiu amb diferents institucions (Màster EDGC, AGAUR, Direcció General de Recerca, ICD i ICPS).
  • Elisabet Almeda coordinarà les III Jornades de Recerca de l’iiEDG.
  • Concessió de l’Ajut a la traducció de la convocatòria d’octubre de 2014 a l’article Elisabet Almeda i Samaranch, Ana Ballesteros Pena y Anna Morero Beltrán (2014):  “Women, families and prisons in Spain” que serà publicat a la revista Journal Feminist Criminology.
  • Es posposa la reunió amb les IP’s prevista per novembre.

   

   Reunió 17 de juliol de 2015

   • Es dedicarà una sessió de la permanent a fer una valoració de les Jornades conjuntament amb el Comitè organitzador.
   •  S’acorda que, quan sigui possible, es pengi a la web l’abstract o comunicacions presentades, un document de valoració de les Jornades amb un resum de les mateixes i el link a les conferències.
   • Consta en acta el reconeixement a la feina feta pel Comitè Organitzador
   • S’acorda prioritzar l’informe que s’està preparant per l’AQU sobre les avaluacions dels currículums de gènere i un llistat d’expertes a partir de setembre
   • Tot i que el termini acaba en 10 dies, s’intentarà presentar un projecte a la convocatòria de xarxes d’excel·lència
   • S’acorda atorgar als tres treball guanyadors el premi treball de màster ex-aequo als següents treballs
    • “La psicopatologització de les dones dissidents durant el franquisme” de Marta Sintes Saenz (Directora: Dra. Conchi San Martín).
    • “La participació femenina durant la revolta barcelonina de 1909” de Gemma Jiménez Subiñas (Directora: Dra. Susanna Tavera).
    • “Agresiones reales y víctimas ideales. Un análisis de la jurisprudencia española en materia de agresiones sexuales” d’Andrea Alvarado Vives (Directora: Dra Noelia Igareda).
   •  S’acorda que al setembre es convocaran les eleccions a la Direcció de l’iiEDG.

   Reunió 23 de setembre de 2015

   •  S’aprova l’acta del 17 de juliol de 2015
   • S’aprova penjar els acords de la reunió del 9 de febrer a la Web [ a continuació] 
   • S’acorda convocar a la Comissió Organitzadora de les III Jornades per fer una valoració i proposar que s’incorporin a les comissions de l’iiEDG.
   • La Permanent decideix que es garanteixi la successió de Cristina Carrasco verificant  que Elisabet Almeda substituirà a Cristina Carrasco després de la seva jubilació.
   • S’acorda traduir el power point de l’iiEDG al català        
   • Es convoquen les eleccions a la direcció de l’iiEDG pel dia 22 d’octubre de 2015 a l’ICD de 11.30 a 13h de la tarda.
   • S’aprova l’acceptació de la incorporació individual de Teresa Bartual (UB- Econòmiques), Montserrat Carbonell (UB- Història Econòmica)  i Núria Benach (UB- Geografia Humana).

    [ Acords reunió 9 de febrer de 2015 amb equip directiu, comissió permanent, Ip's grups de recerca i projectes, comissió Màster] 

   Acords sobre política de recerca i economia de l’iiEDG:

   S’aprova la solució d’emergència del mes de març proposada per l’Equip Directiu així com les gestions fetes aquest mesos per aconseguir una participació econòmica de cada Universitat.

   S’aprova la proposta de l’Equip Directiu d’intentar resoldre part del finançament a partir d’un petit percentatge de canons directes o indirectes o altres mecanismes que ens proposin.

   S’acorda que si cal una carta signada quan es parli amb els respectius vicerectors de recerca hi ha l’aprovació de les IP’s

   Acord sobre Màster:

   De moment, ratificar els compromís de no generar màsters ni oficials ni propis per part de les investigadores de l’iiedg per tal de mantenir sols els Master Oficial Interuniversitari.

   S’acorda una nova reunió per parlar amb calma sobre aquest acord tenint en compte que properament potser passem al 3+2

   S’acorda per resoldre la situació del Màster impulsat per Copolis acceptar la proposta de canvi de nom que planteja la seva directora i de cara a la propera edició tenir en compte els acords de l’iiEDG.

   S’acorda que Cristina Borderias enviarà una carta a Gaspar Roselló

    Acord sobre cartografia de la recerca de l’iiEDG:

    Marta Llorente proposa col·labora en fer una cartografia de la recerca de l’iiEDG. 

    Reunió 4 de maig de 2016

   •  S’aprova l’acta del 23 de setembre de 2015
   • S’acorda fer un protocol sobre el procediment d’acceptació d’una nova recercadora estrangera que demana una estada a l’iiEDG.
   • S’acorda incorporar a les memòries els outpots de les recercadores de l’iiEDG.
   • Cal treballar en fixar uns criteris clar que permetin endreçar el cens de l’iiEDG.

   Reunió 14 de juliol de 2016

   • S'aprova l'acta de la reunió anterior incorporant amb les aportacions fetes per Enrico Mora i Teresa Cabruja per correu electrònic .
   • Abans d’anar a la Generalitat cal debatre en la Permanent els criteris de membresia, l’obertura de l’IIEDG a noves investigadores i les propostes a plantejar.
   • Cal debatre la participació dels membres de l’IIEDG al màster i el doctorat
   • Acordem realitzar 4 reunions programades  a l’any i les extraordinàries que calgui

    Reunió 16 de desembre de 2016

   • Enviar una carta a la Comissió de Dona i Ciència advertint sobre el retrocés que suposa la difuminació o fusió d’unitats d’igualtat de gènere a les universitats i de les seves responsables especialitzades.
   • Enviar una carta a tots els rectors i vicerectors de recerca de les universitats partícips a l’iiEDG posan de relleu les dificultats en la evaluació de la carrera professional de les recercadores en gènere.
   • S’acorda per tal de visibilitzar les activitats de l’iiEDG i la Permanent difondre  per correu electrònic els acords presos en cada Permanent a tota la membresia
   • S’acorda proposar al Plenari la constitució d’una comissió ad-hoc per a estudiar  un possible replantejament del model d’organització de l’iiEDG que analitzi els avantatges i inconvenients de que esdevingués una institució amb personalitat jurídica pròpia.
   • S’acorda que Montserrat Sanmartí representarà a l’iiEDG al Consell nacional de Dones de Catalunya i la Mònica Borrell al Consell de Dones de Barcelona.

   Reunió 15 de maig de 2017

   • Petició de reunir-se amb la Direcció General de Recerca per tractar el tema de la doble membresia i l’encaix de l’iiEDG
   • S’accepta la demanda de l’ICD de proposar un curs de postgrau adreçat a treballadors i treballadores de l’Administració Pública sobre polítiques públiques amb perspectiva de gènere. Es demana formalment que els membres de la Permanent informin a cada universitat, especialment a les persones que dirigeixen postgraus.
   • S’acorda fer un text refós dels compromisos sobre les titulacions  per a posar-los novament en consideració, a partir de debatre-ho a les universitats i després en una nova Permanent i Plenari per al 12 de juny.
   • S’acorda atorgar el premi al treball d’Irina Shchapova “Experiencias de las mujeres: las sensaciones y emociones en el entrenamiento en los espacios deportivos abiertos, dirigida pel Dr. Enrico Mora.
   • S’autoritza la proposta de l’estada de Santiago Ulloa López, estudiant de doctorat de l’Escola Metropolitana de Xochimilco, Mèxic.
   • S’acorda revisar la carta adreçada als Rectors de les diferents universitats per part de l’equip directiu per poder-la trametre-la.

   Reunió 11 de juliol de 2017

   • S’acorda reforçar la Comissió de Recerca
   • Els membres de la Permanent expressen la seva conformitat a l’organització del postgrau interuniversitari (iiEDG-ICD-EAPC) i els continguts de la proposta.

   Reunió 16 de gener de 2018

   • S’acorda fixar les dates de les properes reunions, tant de la Permanent com del Plenari, per tal de facilitar-ne l’assistència.
   • Un cop es conegui la resolució de l’AGAUR respecte als SGR, la direcció de l’iiEDG analitzarà la situació existent respecte als grups de recerca, de cara a actualitzar el cens
   • S’aproven les peticions de les estades de recerca vinculades a l’iiEDG deJorge Alberto Chávez, master de la Universidad de Guadalajara (Mèxic)entre l’abril-maig del 2018 i Lucelia Tavares, professora de la Universidade Estadal Mato Grosso do Sul (dates a determinar)

   Reunió 25 de maig de 2018

   • S’acorda continuar reflexionant sobre les diferents possibilitats, de cara a aprovar una proposta de criteris en una propera comissió permanent i Plenari. S’acorda també informar al Plenari i debatre aquest aspecte.
   • S’aprova premiar el TFM de l’aluma Liliana Aragón Castro “Activistas y defensores de derechos humanos en Chihuahua, México, desde la narrativa de Lucha Castro”.
   • S’aprova les estades de recerca següents:
    • Tatiana Marisel Pizarro, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de San Juan (Argentina).
    • Gabriela Noriega Valencia, estudiant de doctorat de la Universitat de Sonora, Mèxic.
    • Raquel Alonso Chile, de Cuba, matriculada en el doctorat d’Estudis de Gènere: cultures, societats, polítiques.

    Reunió 2 de juliol de 2018

   • Es va acordar que hi hagués una representació de totes les universitats i activar la Comissió per tal de ser motor de la recerca, a més d’organitzar jornades. Les propostes de les universitats són les següents:

   Elisabeth Almeda (UB)

   Cristina Sánchez (UdG)

   Margot Pujals (UAB)

   Eva Espasa (UVic)

   Barbara Biglia (URV)