Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MÀSTER / Matrícula 2022-2023

Matrícula 2022-2023

Informació relativa a la matrícula de la facultat de Geografia i Història de la UB

IMPORTANT: cal que llegiu el calendari i informació relativa a la matrícula, publicats a la página web de la Facultat de Geografia i Història)

PROCÉS DE MATRÍCULA

1- Tutories pre-matricula
2- Entrega de documentació
3- Procés d’automatricula

 

Alumnat de NOU ACCÉS - Modalitat PRESENCIAL

1- Tutoria pre-matrícula

- Data: Dimecres 19 de juliol (aula i hora per confirmar) Facultat de Geografia i Història.
- La tutoria prematrícula es OBLIGATÒRIA I PRESENCIAL per a tot el Alumnat. Aquesta tutoria col·lectiva té com funció planificar les assignatures que es volen cursar i fer la pre-reserva de plaça. No s'acceptaran matrícules sinó s'ha realitzat aquesta tutoria. A l'acabar la tutoria es lliurarà una còpia del formulari de pre-matrícula emplenada i signada a coordinacions, d'acord amb les indicacions següents: - Per a realitzar la tutoria es necessari que es descarregui el Formulari de prematrícula (2 còpies) que es troba en l'Apartat "Descàrrega de documentació". Hi ha un model diferent per a cada especialitat i modalitat. En el formulari s'indica les optatives que s'oferia cada any. Consulteu también: Calendari / Horari abans de completar l'eleccions d'assignatures.

AVÍS: El formulari, signat per la coordinadora, és imprescindible per a la posterior formalització de la matrícula. No s'admetran canvis en les assignatures un cop lliurat el formulari.

- Els crèdits a matricular per curs acadèmic són un mínim de 20 i un màxim de 60.
 
2- Entrega de documentació

- Període: 19-27 juliol / 5-12 setembreUn cop hàgiu signat el formulari de pre-matrícula, s’ha de lliurar la documentació en la Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters. Tel.: 93 402 08 20/21 (secretaria administrativa a la planta baixa, responsable Olga Obón). 
- Abans de realitzar l'automatrícula és necessari lliurar els originals (o fotocòpies compulsades) de la documentació enviada a la preinscripció.

- Original i fotocòpia de l'DNI (espanyols) Passaport (extrangers)
- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'títol d'accés (grau, llicenciatura, diplomatura ...) En el cas d'alumnes de la UB, poden portar un expedient acadèmic, sempre que a més, consti les dades de l'títol.
- Expedient acadèmic (només els alumnes que no siguin UB i els estrangers)
- Justificant d'abonament de la taxa d'estudis d'equivalència del títol d'estudis estrangers per a l'accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic (només estrangers). 
En el cas d'alumnes estrangers, els documents han de ser legalitzats o amb la postil·la de la Haia i amb traducció oficial; en el cas de ser documents expedits en un altre idioma que no sigui espanyol, català o anglès. Pels documents de la UE, no cal la legalització però si la traducció. 

NOTA IMPORTANT: En el cas de títols estrangers la documentació serà estudiada per la Comissió Acadèmica de màsters de la Facultat.

- A més d'aquesta documentació és necessari presentar degudamet cumplimentada la Sol·licitud de matrícula de la UB, i el Formulari de pre-matrícula signat per la coordinadora del Màster (disponibles a l'apartat "Descàrrega de documentació").

AVÍS: degut a la situació de pandèmia cal demanar cita prèvia per entregar els documents. La podeu demanar al següent link: https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/tramits-administratius
Per dubtes relacionats amb la matrícula es pot consultar el següent enllaç de la secretaria de la facultat: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html


3- Automatrícula

- Període d'Automatrículadel 5 al 19 de setembre
Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula en la pàgina web de la UB. El link per accedir-hi estarà disponible més endavant.

 

Alumnat de NOU ACCÉS - Modalitat ONLINE

1- Tutoria pre-matrícula

Data: Dimecres 19 de juliol (aula i hora per confirmar) Facultat de Geografia i Història.
- La tutoria prematrícula es OBLIGATÒRIA I PRESENCIAL per a tot el Alumnat. Aquesta tutoria col·lectiva Té com funció planificar les assignatures que es volen cursar i fer la pre-reserva de plaça. 
No s'acceptaran matrícules sinó s'ha realitzat aquesta tutoria.

Per aquelles persones que no puguin venir de manera presencial es farà una online el dia 20 de juliol (hora per confirmar). L'enllaç per la tutoria online es publicarà aviat.
- Per realitzar la tutoria cal descarregar el Formulari de pre-matrícula (2 còpies) que es troba a l'apartat "Descàrrega de documentació". Hi ha un model diferent per a cada especialitat i modalitat. 

En cas de realitzar la tutoria pre matrícula virtualment, haureu d’enviar els formularis emplenats, signats i escanejats a la següent adreça de correu: masterestudisdones@gmail.com. Des de secretaria us tornarem els formularis escanejats i signats per la coordinadora. 
- L'autorizació per cursar les esmentades assignaturas es comunicarà per mail. E
n el formulari s'indica les optatives que s'ofereixen cada any. 
Consulteu també: Calendari / Horari. 

AVÍS: El formulari, signat per la coordinadora, és imprescindible per a la posterior formalització de la matrícula. No s'admetran canvis en les assignatures un cop lliurat el formulari. 
-Els crèdits a matricular per curs acadèmic són un mínim de 20 i un màxim de 60
2- Entrega de documentació
- Període: 19-27 juliol / 5-12 setembre

Un cop hàgiu signat el formulari de pre-matrícula, s’ha de lliurar la documentació en la Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters. Tel.: 93 402 08 20/21 (secretaria administrativa a la planta baixa, responsable Olga Obón).

 

- Abans de realitzar l'automatrícula és necessari lliurar els originals (o fotocòpies compulsades) de la documentació enviada a la preinscripció. 

Documentació que cal aportar: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/documentacio.html

 

- Original i fotocòpia de l'DNI (espanyols) Passaport (extrangers)

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'títol d'accés (grau, llicenciatura, diplomatura ...)

En el cas d'alumnes de la UB, poden portar un expedient acadèmic, sempre que a més, consti les dades de l'títol.

- Expedient acadèmic (només els alumnes que no siguin UB i els estrangers)

- Justificant d'abonament de la taxa d'estudis d'equivalència de l'títol d'estudis estrangers per a l'accés a l'màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic (només estrangers).

En el cas d'alumnes estrangers, els documents han de ser legalitzats o amb la postil·la de la Haia i amb traducció oficial; en el cas de ser documents expedits en un altre idioma que no sigui espanyol, català o anglès.

 Pels documents de la UE, no cal la legalització però si la traducció.

NOTA IMPORTANT: En el cas de títols estrangers la documentació serà estudiada per la Comissió Acadèmica de màsters de la Facultat.


- A més d'aquesta documentació és necessari presentar degudamet cumplimentada la Sol·licitud de matrícula de la UB, i el Formulari de pre-matrícula signat per la coordinadora del Màster (disponibles a l'apartat "Descàrrega de documentació").

AVÍS: degut a la situació de pandèmia cal demanar cita prèvia per entregar els documents. La podeu demanar al següent link: https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/tramits-administratius
Per dubtes relacionats amb la matrícula es pot consultar el següent enllaç de la secretaria de la facultat: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

  • L'entrega de documentació pot fer-se enviant-la per correu postal a l'Atenció de:

Julia Peral Calbó

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona

c/ Montalegre, 6-8. Despatx 1095. 1r. pis

08001- Barcelona


3- Automatrícula
- Període d'Automatrículadel 5 al 19 de setembre

Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula en la pàgina web de la UB. El link per accedir-hi estarà disponible més endavant.

 

IMPORTANT: S'ha de tenir en compte que el mes d'agost és NO LECTIU. Per aquesta raó tota la correspondència enviada durant aquest mes per correu electrònic o per correu ordinari no es respondrà fins a inicis de setembre. A partir d'aquesta data s'informarà oportunament en relació a la recepció de la documentació.

Per a dubtes amb l'Automatrícula dirigir-se a: Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters (Responsable Olga Obón) master.gih@ub.edu. Tel.: 93 402 08 20/21 - Agost tancat.

 

Alumnat de SEGON ANY

L'alumnat que es matricula en segon curs ha de realitzar els mateixos passos que l'alumnat de nou accés excepte el lliurament de la documentació que va fer a l'iniciar el màster.
 
1- Tutoria pre-matrícula

- Data:  Dimecres 5 de juliol a les 16.30 h a l'aula 404, Facutlat de Geografia i Història. Hi haura una tutoria online disponible pel mateix dia 5 de juliol a les 18:30 per Zoom (s'enviarà el link corresponent). És molt recomanable fer la tutoria de manera presencial per afavorir l'assessorament, la planificació i agilitzar el procés. 

3- Automatrícula
- Període d'Automatrículadel 5 al 19 de setembre

Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula en la pàgina web de la UB. El link per accedir-hi estarà disponible més endavant.