Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MÀSTER / Matrícula 2022-2023

Matrícula 2022-2023

Informació relativa a la matrícula de la facultat de Geografia i Història de la UB

IMPORTANT: cal que llegiu el calendari i informació relativa a la matrícula, publicats a la pàgina web de la Facultat de Geografia i Història)

PROCÉS DE MATRÍCULA

1- Tutories pre-matrícula
2- Entrega de documentació
3- Procés d’automatrícula

 

Alumnat de NOU ACCÉS - Modalitat PRESENCIAL

1- Tutoria pre-matrícula

Data: Dimecres 19 de juliol (aula i hora per confirmar) Facultat de Geografia i Història.

La tutoria prematrícula és OBLIGATÒRIA I PRESENCIAL per a tot l'alumnat. Aquesta tutoria col·lectiva té com funció planificar les assignatures que es volen cursar i fer la pre-reserva de plaça. No s'acceptaran matrícules si no s'ha realitzat aquesta tutoria. A l'acabar la tutoria es lliurarà una còpia del formulari de pre-matrícula emplenada i signada a coordinacions, d'acord amb les indicacions següents:

- Per a realitzar la tutoria es necessari que es descarregui el Formulari de prematrícula (2 còpies) que es troba en l'Apartat "Descàrrega de documentació". Hi ha un model diferent per a cada especialitat i modalitat. En el formulari s'indica les optatives que s'oferia cada any. Consulteu també: Calendari / Horari abans de completar les eleccions d'assignatures.

AVÍS: El formulari, signat per la coordinadora, és imprescindible per a la posterior formalització de la matrícula. No s'admetran canvis en les assignatures un cop lliurat el formulari.

- Els crèdits a matricular per curs acadèmic són un mínim de 20 i un màxim de 60.

- Tenint en compte que les assignatures optatives tenen places limitades, en l'admissió d'estudiants apliquem els següents criteris de prioritat: les persones que es matriculen en l'últim any del màster tenen prioritat sobre les que continuaran en el futur; les estudiants de continuïtat tenen prioritat davant de les de nou accés; i subsidiàriament, en cas que els anteriors criteris no fossin suficients per limitar el nombre d'estudiants matriculats/des, tenim en compte l’ordre temporal d'entrega del formulari prematrícula. 


2- Entrega de documentació

- Període: 19-27 juliol / 5-12 setembre Un cop hàgiu signat el formulari de pre-matrícula, s’ha de lliurar la documentació en la Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters. Tel.: 93 402 08 20/21 (secretaria administrativa a la planta baixa, responsable Olga Obón). 
- Abans de realitzar l'automatrícula és necessari lliurar els originals (o fotocòpies compulsades) de la documentació enviada a la preinscripció.

  • Original i fotocòpia de l'DNI (espanyols) o passaport (extrangers)
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'títol d'accés (grau, llicenciatura, diplomatura ...). En el cas d'alumnes de la UB, poden portar un expedient acadèmic, sempre que a més, consti les dades del títol.
  • Expedient acadèmic (només els alumnes que no siguin UB i els estrangers).
  • Justificant d'abonament de la taxa d'estudis d'equivalència del títol d'estudis estrangers per a l'accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic (només estrangers). 
En el cas d'alumnes estrangers, els documents han de ser legalitzats o amb la postil·la de la Haia i amb traducció oficial; en el cas de ser documents expedits en un altre idioma que no sigui espanyol, català o anglès. Pels documents de la UE, no cal la legalització però si la traducció. 

NOTA IMPORTANT: En el cas de títols estrangers la documentació serà estudiada per la Comissió Acadèmica de màsters de la Facultat.

- A més d'aquesta documentació és necessari presentar degudamet complimentada la Sol·licitud de matrícula de la UB, i el Formulari de pre-matrícula signat per la coordinadora del Màster (disponibles a l'apartat "Descàrrega de documentació").

AVÍS: degut a la situació de pandèmia cal demanar cita prèvia per entregar els documents. La podeu demanar al següent link: https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/tramits-administratius
Per dubtes relacionats amb la matrícula es pot consultar el següent enllaç de la secretaria de la facultat: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html


3- Automatrícula

- Període d'Automatrículadel 5 al 19 de setembre
Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula en la pàgina web de la UB, en el següent link: http://www4.giga.ub.edu/acad/pops/tfitxes/1/actius_m.php

 

Alumnat de NOU ACCÉS - Modalitat ONLINE

1- Tutoria pre-matrícula

Data:Dimecres 19 de juliol (aula i hora per confirmar) Facultat de Geografia i Història.
- La tutoria prematrícula és OBLIGATÒRIA I PRESENCIAL per a tot l'alumnat. Aquesta tutoria col·lectiva té com funció planificar les assignatures que es volen cursar i fer la pre-reserva de plaça. 
No s'acceptaran matrícules si no s'ha realitzat aquesta tutoria.

Per aquelles persones que no puguin venir de manera presencial es farà una online el dia 20 de juliol (hora per confirmar). L'enllaç per la tutoria online es publicarà aviat.
- Per realitzar la tutoria cal descarregar el Formulari de pre-matrícula (2 còpies) que es troba a l'apartat "Descàrrega de documentació". Hi ha un model diferent per a cada especialitat i modalitat. 

En cas de realitzar la tutoria pre matrícula virtualment, haureu d’enviar els formularis emplenats, signats i escanejats a la següent adreça de correu: masterestudisdones@gmail.com. Des de secretaria us tornarem els formularis escanejats i signats per la coordinadora.
- L'autorizació per cursar les esmentades assignatures es comunicarà per mail. En el formulari s'indica les optatives que s'ofereixen cada any. 
Consulteu també: Calendari / Horari

AVÍS: El formulari, signat per la coordinadora, és imprescindible per a la posterior formalització de la matrícula. No s'admetran canvis en les assignatures un cop lliurat el formulari. 
-Els crèdits a matricular per curs acadèmic són un mínim de 20 i un màxim de 60
- Tenint en compte que les assignatures optatives tenen places limitades, en l'admissió d'estudiants apliquem els següents criteris de prioritat: les persones que es matriculen en l'últim any del màster tenen prioritat sobre les que continuaran en el futur; les estudiants de continuïtat tenen prioritat davant de les de nou accés; i subsidiàriament, en cas que els anteriors criteris no fossin suficients per limitar el nombre d'estudiants matriculats/des, tenim en compte l’ordre temporal d'entrega del formulari prematrícula. 
2- Entrega de documentació

- Període: 19-27 juliol / 5-12 setembre

Un cop hàgiu signat el formulari de pre-matrícula, s’ha de lliurar la documentació en la Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters. Tel.: 93 402 08 20/21 (secretaria administrativa a la planta baixa, responsable Olga Obón).
- Abans de realitzar l'automatrícula és necessari lliurar els originals (o fotocòpies compulsades) de la documentació enviada a la preinscripció. 
  • Original i fotocòpia de l'DNI (espanyols) o passaport (extrangers)
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'títol d'accés (grau, llicenciatura, diplomatura ...). En el cas d'alumnes de la UB, poden portar un expedient acadèmic, sempre que a més, consti les dades del títol.
  • Expedient acadèmic (només els alumnes que no siguin UB i els estrangers).
  • Justificant d'abonament de la taxa d'estudis d'equivalència del títol d'estudis estrangers per a l'accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic (només estrangers). 
En el cas d'alumnes estrangers, els documents han de ser legalitzats o amb la postil·la de la Haia i amb traducció oficial; en el cas de ser documents expedits en un altre idioma que no sigui espanyol, català o anglès. Pels documents de la UE, no cal la legalització però si la traducció.

NOTA IMPORTANT: En el cas de títols estrangers la documentació serà estudiada per la Comissió Acadèmica de màsters de la Facultat.

- A més d'aquesta documentació és necessari presentar degudamet cumplimentada la Sol·licitud de matrícula de la UB, i el Formulari de pre-matrícula signat per la coordinadora del Màster (disponibles a l'apartat "Descàrrega de documentació").

AVÍS: degut a la situació de pandèmia cal demanar cita prèvia per entregar els documents. La podeu demanar al següent link: https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/tramits-administratius

Per dubtes relacionats amb la matrícula es pot consultar el següent enllaç de la secretaria de la facultat: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

- L'entrega de documentació pot fer-se enviant-la per correu postal a l'Atenció de:
Meritxell Palacios Cañada
Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona
c/ Montalegre, 6-8. Despatx 1095. 1r. pis
08001- Barcelona


3-Automatrícula

- Període d'Automatrículadel 5 al 19 de setembre

Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula en la pàgina web de la UB, en el següent link: http://www4.giga.ub.edu/acad/pops/tfitxes/1/actius_m.php
IMPORTANT: S'ha de tenir en compte que el mes d'agost és NO LECTIU. Per aquesta raó tota la correspondència enviada durant aquest mes per correu electrònic o per correu ordinari no es respondrà fins a inicis de setembre. A partir d'aquesta data s'informarà oportunament en relació a la recepció de la documentació.

Per a dubtes amb l'Automatrícula dirigir-se a: Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters (Responsable Olga Obón) master.gih@ub.edu. Tel.: 93 402 08 20/21 - Agost tancat.

 

Alumnat de SEGON ANY

L'alumnat que es matricula en segon curs ha de realitzar els mateixos passos que l'alumnat de nou accés excepte el lliurament de la documentació que va fer a l'iniciar el màster.
 
1- Tutoria pre-matrícula

- Data:  Dimecres 5 de juliol a les 16.30 h a l'aula 404, Facutlat de Geografia i Història. Hi haura una tutoria online disponible pel mateix dia 5 de juliol a les 18:30 per Zoom (s'enviarà el link corresponent). És molt recomanable fer la tutoria de manera presencial per afavorir l'assessorament, la planificació i agilitzar el procés. 

- Tenint en compte que les assignatures optatives tenen places limitades, en l'admissió d'estudiants apliquem els següents criteris de prioritat: les persones que es matriculen en l'últim any del màster tenen prioritat sobre les que continuaran en el futur; les estudiants de continuïtat tenen prioritat davant de les de nou accés; i subsidiàriament, en cas que els anteriors criteris no fossin suficients per limitar el nombre d'estudiants matriculats/des, tenim en compte l’ordre temporal d'entrega del formulari prematrícula. 
3- Automatrícula
- Període d'Automatrículadel 5 al 19 de setembre

Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula en la pàgina web de la UB, en el següent link: http://www4.giga.ub.edu/acad/pops/tfitxes/1/actius_m.php