Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MÀSTER / Matrícula 2023-2024

Matrícula 2023-2024

IMPORTANT  Cal que llegiu el calendari i informació relativa a la matrícula, publicats a la pàgina web de la Facultat de Geografia i Història).

 

PROCÉS DE MATRÍCULA

 1. Tutories pre-matrícula.

 2. Entrega de documentació.

 3. Procés d’automatrícula.

Nou accés - Presencial Nou accés - Online Segon any

 

Alumnat de NOU ACCÉS - Modalitat PRESENCIAL

1- Tutoria pre-matrícula

Data 20 de juliol a les 9.30h, aula 221(Facultat de Geografia i Història, UB) / 20 de juliol a les 17.30h per Zoom

La tutoria prematrícula és OBLIGATÒRIA I PRESENCIAL per a tot l'alumnat. Aquesta tutoria col·lectiva té com funció planificar les assignatures que es volen cursar i fer la pre-reserva de plaça. No s'acceptaran matrícules si no s'ha realitzat aquesta tutoria. A l'acabar la tutoria es lliurarà una còpia del formulari de pre-matrícula emplenada i signada a coordinacions, d'acord amb les indicacions següents:

 • Per a realitzar la tutoria es necessari que es descarregui el Formulari de prematrícula (2 còpies) que es troba en l'Apartat "Descàrrega de documentació". Hi ha un model diferent per a cada especialitat i modalitat. En el formulari s'indica les optatives que s'oferia cada any. Consulteu també: Calendari i horaris abans de completar les eleccions d'assignatures.                                                                                                                                                                                      AVÍS El formulari, signat per la coordinadora, és imprescindible per a la posterior formalització de la matrícula. No s'admetran canvis en les assignatures un cop lliurat el formulari.
 • Els crèdits a matricular per curs acadèmic són un mínim de 20 i un màxim de 60.
 • Tenint en compte que les optatives tenen places limitades, en l'admissió d'estudiants apliquem els següents criteris de prioritat: per acord de la Comissió coordinadora (25 de juliol del 2023), les estudiants de continuïtat tenen prioritat davant de les de nou accés; i subsidiàriament, en cas que aquest criteri no fos suficient per limitar el nombre d'estudiants matriculats/des, es donaria prioritat a les estudiants segons la mitjana del seu expedient acadèmic del màster. En cas d'empat, es tindrà en compte l'ordre temporal d'entrega del formulari prematrícula. 

 

2 - Entrega de documentació

Períodes 19-25 de juliol / 5-12 de setembre

Un cop hàgiu signat el formulari de pre-matrícula, s’ha de lliurar la documentació a la Secretaria de Màsters i Doctorat de la Facultat de Geografia i Història (planta baixa, responsable Olga Obón, tel. 93 402 08 20/21), amb CITA PRÈVIA (de l'1 de setembre al 15 d'octubre).

Abans de realitzar l'automatrícula és necessari lliurar els originals (o fotocòpies compulsades) de la documentació enviada a la preinscripció.

Documentació

 • Sol·licitud de matrícula de la UB, i el Formulari de pre-matrícula signat per la coordinadora del Màster (disponibles a l'apartat "Descàrrega de documentació").
 • Original i fotocòpia del DNI (espanyols) o passaport (extrangers).
 • Original i/o fotocòpia del títol d'accés (grau, llicenciatura, diplomatura ...). En el cas d'alumnes de la UB, poden portar un expedient acadèmic, sempre que a més, consti les dades del títol.
 • Certificat acadèmic complet (només els alumnes que no siguin UB i els estrangers). Han de constar les assignatures cursades, els anys acadèmics, els crèdits, les notes i la nota mitjana ponderada. En cas de títols estrangers, s’haurà d’acompanyar de la declaració d’equivalència de nota mitjana
 • (Només estrangers) Carta del Ministeri d'Educació (en defecte d'això, de la Universitat on s'han realitzat els estudis aportats), on consti que amb aquests estudis realitzats es pot cursar màster al país de procedència dels estudis. Per a titulacions europees, es pot presentar el Suplement europeu del títol.
 • (Només estrangers) Justificant d'abonament de la taxa d'estudis d'equivalència del títol d'estudis estrangers per a l'accés al màster fixada en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. 

En el cas de títols estrangers, el títol, certificat acadèmic i la Carta del Ministeri d'Educació han de portar la Postil·la de la Haia i s'han de presentar originals o Fotocòpia compulsada pel Consolat/Ambaixada d'Espanya al seu país. En el cas que es presenti la documentació personalment en la secretaria de la Facultat, només s'hauran de portar els originals (postil·lats) i allà els autentificaran. En cas que algun dels documents esmentats estigui en un altre idioma que no sigui l'espanyol, català o anglès, es requereix la traducció jurada (és a dir, per un traductor jurat a Espanya o per l'ambaixada o consolat espanyol).

NOTA  En el cas de títols estrangers la documentació serà estudiada per la Comissió Acadèmica de màsters de la Facultat.

Més informació.

Per entregar la documentació a Secretaria de Màsters i Doctorat de la Facultat, s'ha de demanar CITA PRÈVIA (de l'1 de setembre al 15 d'octubre).

Per dubtes relacionats amb la matrícula es pot consultar el següent enllaç: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html


3 - Automatrícula

Període d'Automatrículadel 5 al 18 de setembre

Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula a la pàgina web de la UB, des del següent aplicatiu:

Automatrícula

La data oficial de finalització del període d'automatrícula és el 16 d'octubre. Tot i això, convé fer-la abans del 18 de setembre, el dia d'inici de classes del màster, perquè sinó no es tindrà accés al Campus Virtual i, per tant, l'estudiant no constarà com a matriculada a cap assignatura.

Per a dubtes amb l'Automatrícula dirigir-se a: Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters (Responsable Olga Obón) master.gih@ub.edu. Tel.: 93 402 08 20/21 - Agost tancat.

 

Alumnat de NOU ACCÉS - Modalitat ONLINE

1 - Tutoria pre-matrícula

Data 20 de juliol a les 9.30h, aula 221(Facultat de Geografia i Història, UB) / 20 de juliol a les 17.30h per Zoom

La tutoria prematrícula és OBLIGATÒRIA I PRESENCIAL per a tot l'alumnat. Aquesta tutoria col·lectiva té com funció planificar les assignatures que es volen cursar i fer la pre-reserva de plaça. No s'acceptaran matrícules si no s'ha realitzat aquesta tutoria. Per aquelles persones que no puguin venir de manera presencial es farà una online (hora per confirmar).

 • Per realitzar la tutoria cal descarregar el Formulari de pre-matrícula (2 còpies) que es troba a l'apartat "Descàrrega de documentació". Hi ha un model diferent per a cada especialitat i modalitat. En cas de realitzar la tutoria pre matrícula virtualment, haureu d’enviar els formularis emplenats, signats i escanejats a la següent adreça de correu: masterestudisdones@gmail.com. Des de secretaria us tornarem els formularis escanejats i signats per la coordinadora.
 • L'autorizació per cursar les esmentades assignatures es comunicarà per mail. En el formulari s'indica les optatives que s'ofereixen cada any. Consulteu també: Calendari / Horari.                                                              AVÍS El formulari, signat per la coordinadora, és imprescindible per a la posterior formalització de la matrícula. No s'admetran canvis en les assignatures un cop lliurat el formulari. 
 • Els crèdits a matricular per curs acadèmic són un mínim de 20 i un màxim de 60
 • Tenint en compte que les optatives tenen places limitades, en l'admissió d'estudiants apliquem els següents criteris de prioritat: per acord de la Comissió coordinadora (25 de juliol del 2023), les estudiants de continuïtat tenen prioritat davant de les de nou accés; i subsidiàriament, en cas que aquest criteri no fos suficient per limitar el nombre d'estudiants matriculats/des, es donaria prioritat a les estudiants segons la mitjana del seu expedient acadèmic del màster. En cas d'empat, es tindrà en compte l'ordre temporal d'entrega del formulari prematrícula. 

 

2 - Entrega de documentació

Període 19-25 de juliol / 5-12 de setembre

Un cop hàgiu signat el formulari de pre-matrícula, s’ha de lliurar la documentació a la Secretaria de Màsters i Doctorat de la Facultat de Geografia i Història (planta baixa, responsable Olga Obón, tel. 93 402 08 20/21), amb  CITA PRÈVIA (de l'1 de setembre al 15 d'octubre).

Abans de realitzar l'automatrícula és necessari lliurar els originals (o fotocòpies compulsades) de la documentació enviada a la preinscripció.

Documentació

 • Sol·licitud de matrícula de la UB, i el Formulari de pre-matrícula signat per la coordinadora del Màster (disponibles a l'apartat "Descàrrega de documentació").
 • Original i fotocòpia del DNI (espanyols) o passaport (extrangers).
 • Original i/o fotocòpia del títol d'accés (grau, llicenciatura, diplomatura ...). En el cas d'alumnes de la UB, poden portar un expedient acadèmic, sempre que a més, consti les dades del títol.
 • Certificat acadèmic complet (només els alumnes que no siguin UB i els estrangers). Han de constar les assignatures cursades, els anys acadèmics, els crèdits, les notes i la nota mitjana ponderada. En cas de títols estrangers, s’haurà d’acompanyar de la declaració d’equivalència de nota mitjana
 • (Només estrangers) Carta del Ministeri d'Educació (en defecte d'això, de la Universitat on s'han realitzat els estudis aportats), on consti que amb aquests estudis realitzats es pot cursar màster al país de procedència dels estudis. Per a titulacions europees, es pot presentar el Suplement europeu del títol.
 • (Només estrangers) Justificant d'abonament de la taxa d'estudis d'equivalència del títol d'estudis estrangers per a l'accés al màster fixada en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. 

En el cas de títols estrangers, el títol, certificat acadèmic i la Carta del Ministeri d'Educació han de portar la Postil·la de la Haia i s'han de presentar originals o Fotocòpia compulsada pel Consolat/Ambaixada d'Espanya al seu país. En el cas que es presenti la documentació personalment en la secretaria de la Facultat, només s'hauran de portar els originals (postil·lats) i allà els autentificaran. En cas que algun dels documents esmentats estigui en un altre idioma que no sigui l'espanyol, català o anglès, es requereix la traducció jurada (és a dir, per un traductor jurat a Espanya o per l'ambaixada o consolat espanyol).

NOTA  En el cas de títols estrangers la documentació serà estudiada per la Comissió Acadèmica de màsters de la Facultat.

Més informació.

Per entregar la documentació a Secretaria de Màsters i Doctorat de la Facultat, s'ha de demanar CITA PRÈVIA (de l'1 de setembre al 15 d'octubre).

Per dubtes relacionats amb la matrícula es pot consultar el següent enllaç: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

L'entrega de documentació pot fer-se enviant-la per correu postal a l'atenció de:

María Jesús Guerola Mendoza

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona

c/ Montalegre, 6-8. Despatx 1095. 1r. pis

08001- Barcelona

IMPORTANT S'ha de tenir en compte que el mes d'agost és NO LECTIU. Per aquesta raó tota la correspondència enviada durant aquest mes per correu electrònic o per correu ordinari no es respondrà fins a inicis de setembre. A partir d'aquesta data s'informarà oportunament en relació a la recepció de la documentació.

3 - Automatrícula

Període d'Automatrículadel 5 al 18 de setembre

Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula a la pàgina web de la UB, des del següent aplicatiu:

Automatrícula

La data oficial de finalització del període d'automatrícula és el 16 d'octubre. Tot i això, convé fer-la abans del 18 de setembre, el dia d'inici de classes del màster, perquè sinó no es tindrà accés al Campus Virtual i, per tant, l'estudiant no constarà com a matriculada a cap assignatura.

Per a dubtes amb l'Automatrícula dirigir-se a: Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters (Responsable Olga Obón) master.gih@ub.edu. Tel.: 93 402 08 20/21 - Agost tancat.

 

Alumnat de SEGON ANY

L'alumnat que es matricula en segon curs ha de realitzar els mateixos passos que l'alumnat de nou accés excepte el lliurament de la documentació que va fer a l'iniciar el màster.

1- Tutoria pre-matrícula

Data 5 de juliol a les 17.30h, aula 205 (Facultat de Geografia i Història, UB) / 6 de juliol a les 16.30h per Zoom

Per l'alumnat de la modalitat online la tutoria prematrícula es realitzarà el dijous 6 de juliol a les 16.30h per Zoom (us enviarem el link corresponent). És molt recomanable fer la tutoria de manera presencial per afavorir l'assessorament, la planificació i agilitzar el procés. 

Tenint en compte que les optatives tenen places limitades, en l'admissió d'estudiants apliquem els següents criteris de prioritat: per acord de la Comissió coordinadora (25 de juliol del 2023), les estudiants de continuïtat tenen prioritat davant de les de nou accés; i subsidiàriament, en cas que aquest criteri no fos suficient per limitar el nombre d'estudiants matriculats/des, es donaria prioritat a les estudiants segons la mitjana del seu expedient acadèmic del màster. En cas d'empat, es tindrà en compte l'ordre temporal d'entrega del formulari prematrícula. 

 

3 - Automatrícula

Període d'Automatrícula del 5 al 18 de setembre

Un cop lliurada la documentació podreu fer vosaltres la auto-matrícula a la pàgina web de la UB, des del següent aplicatiu:

Automatrícula

La data oficial de finalització del període d'automatrícula és el 16 d'octubre. Tot i això, convé fer-la abans del 18 de setembre, el dia d'inici de classes del màster, perquè sinó no es tindrà accés al Campus Virtual i, per tant, l'estudiant no constarà com a matriculada a cap assignatura.

Per a dubtes amb l'Automatrícula dirigir-se a: Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Geografia i Història - Secció Màsters (Responsable Olga Obón) master.gih@ub.edu. Tel.: 93 402 08 20/21 - Agost tancat.