Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MÀSTER / Convalidacions

Convalidacions

NORMATIVA

En cas de voler convalidar una assignatura del Màster per una altra cursada i aprovada en estudis de Màsters propis i postgraus heu de portar quan feu la tutoria-prematrícula la documentació explicitada més avall.

El màxim de crèdits que podeu convalidar són 13 crèdits ECTS. Les assignatures de 5 crèdits ECTS només es convaliden per assignatures del mateix número de crèdits o superior.

Per a sol·licitar la convalidació de crèdits s'ha de ser prèviament alumna del Màster.

La sol·licitud de convalidació de crèdits ha de presentar-se en primer lloc a la Comissió Coordinadora del Màster i es realitza en el moment de la tutoria pre-matrícula. Un cop aprovada l'esmentada sol·licitud, s'ha de tramitar l'autorització a l'Oficina General de Màsters de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i pagar la taxa corresponent. Tan sols havent-se realitzat aquest tràmit poden matricular-se ja les assignatures corresponents. L'import de la matrícula d'assignatures convalidades és un 20% de l'import normal del crèdit.

Per a més informació, consulteu la Normativa de la UB.

Sol·licitud de convalidació

 

DOCUMENTACIÓ

  • Certificat acadèmic personal dels estudis cursats. En cas de que aquests estudis s’hagin realitzat a la UB serà suficient amb un expedient acadèmic.
  • Programes de les assignatures aprovades, segellats per el centre.
  • Rebut d’haver abonat la taxa corresponent.
  • Programa docent de la nostre assignatura del Màster objecte de ser convalidada.
  • Carta justificant la relació entre ambdues assignatures adjuntant la qualificació obtinguda (recordeu que, en cas de convalidar-se l’assignatura aquesta darrera serà qualificada amb un aprovat)

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

D'acord amb la informació econòmica de la UB, l'alumnat que hagi obtingut l'adaptació o el reconeixement de crèdits superats per raó d'estudis realitzats en qualsevol centre universitari, ha d'abonar a la Universitat el percentatge que s'estableixi a aquest efecte en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya:

Article 6 Decret 365/201. Convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits

6.1 Els i les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l’adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d’estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonen a la universitat el 25% dels preus que estableixen els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’annex 1. Els i les estudiants estaran exempts d’abonar a la universitat el percentatge assenyalat en supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries curriculars dels graus que la universitat ofereix als estudiants. Aquests supòsits seran determinats per la universitat amb l’autorització del consell social.

6.2 La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per adaptar els plans d’estudis anteriorment vigents als nous plans d’estudi és gratuïta.

6.3 En el cas que l’estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l’extinció del pla d’estudis, haurà abonar l’import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa s’abona a la universitat el 25% del preu.