Comparteix:

Pràctiques externes

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona, a través d’entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades, i es concreta en un projecte formatiu per cada estudiant, que ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques que es comprometen a nomenar els tutors de l’estudiant.

La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant la fa conjuntament la UB i les empreses i institucions, mentre que la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants és competència exclusiva de la UB.

Professores responsables de l'assignatura

  • Professora responsable (Modalitat Presencial): Clara Camps Calvet. Dep. Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

    • Email: claracamps@ub.edu. Telf. 93. 403. 98. 83

    • Facultat de Geografia i Història. c/Montalegre 6-8. 08001 Barcelona

  • Professora Responsable (Modalitat Online): Anna Maria Morero Beltran. Dep. Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

    • Email: anna.morero@ub.edu. Telf. 93. 403. 08. 83

    • Facultat de Geografia i Història. c/Montalegre 6-8. 08001 Barcelona