Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern


estruct.jpgDirectora.
Núria Pumar Beltrán (Universitat de Barcelona)

Vicedirectora. Teresa Cabruja Ubach (Universitat de Girona)
Secretària. Dolors Comas d'Argemir Cendra (Universitat Rovira i Virgili)

Comissió Permanent.
Carme Sanmartí Roset (Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya)
Isabel Salamaña Serra (Universitat de Girona)
Enrico Mora (Universitat Autònoma de Barcelona)
Màrius Dominguez Amorós (Universitat de Barcelona)
Immaculada Pastor Gonsálbez (Universitat Rovira i Virgili)
Olga Pons Peregort (Universitat Politècnica de Catalunya)

Comissió d'Activitats: Montserrat Moreno (UB), Elvira Altés (UAB), Rosa Tello (UB), Marta Llorente (UPC), Socorro Pérez Rincón (UB).
Comissió de Projectes i Recerca: Genoveva Sastre (UB), Elisabet Almeda (UB), Cristina Sánchez (UdG), Lourdes Beneria (Cornell University), Verena Stolcke (UAB), Clara Camps (UB), Eva Espasa (UVic-UCC), Margot Pujal (UAB)
Comissió de Publicacions: Mercè Renom (iiEDG
), Antoni Vives (UB)


Comissió Màster: Antoni Vives-Núria Pumar (UB), Lorena Garrido (UAB),Teresa Cabruja (UdG), Eva Espasa (UVic), Coral Cuadrada (URV), Marta Llorente (UPC), Maria José González (UPF).

Comissió de Doctorat: Anna Villarroya (UB), Mireia Baylina (UAB), Teresa Cabruja (UdG), Gerard Coll-Planas (UVic-UCC), Iolanda Tortajada (URV)

Consell de Direcció. Està format per:
La directora de l'Institut, que el presideix
La vicedirectora
Totes les investigadores i investigadors de les universitats que s'hi adscriguin
Una representació (10%) de la resta de personal investigador que s'adscrigui a l'Institut
Una representació (5%) de les i els estudiants que s'adscriguin a l'Institut
Una representació (5%) de les becàries i becaris que s'adscriguin a l'Institut
Una representació (5%) del personal d'administració i serveis que s'adscrigui a l'Institut