Comparteix:

Calendari i horaris

 • Horari PRESENCIAL

  Horari de les assignatures del primer i segon semestre del curs 2023-24. 

 • Calendari acadèmic del Màster

  Calendari de la docència del màster del primer i segon semestre del curs 2023-24. Inclou l'inici de classes, els períodes d'avaluació continuada, única i reavaluació, la defensa dels TFM, el tancament d'actes...

 • Horari ONLINE

  Horari de les assignatures del primer i segon semestre del curs 2023-24.

 • Calendari acadèmic de la Facultat

  Calendari acadèmic de màsters de la Facultat de Geografia i Història del curs 2023-24. El màster segueix aquest calendari marc, però té un de propi.

NOTA La modalitat online no inclou classes sincròniques. Per tant, l'horari se'l fa l'estudiant segons la seva disponibilitat.