Comparteix:

Oferta Docent 2023-2024

L'oferta docent compren:

les assignatures obligatòries d'estructura comú; les assignatures obligatòries de cada especialitat, i assignatures optatives que figuren en el catàleg del Pla d’estudis oficial.

 

Tipus:
OC = Obligatòria Comú
OET = Obligatòria Especialitat Teoria, crítica i cultura
OED = Obligatòria Especialitat Dones, treballs i polítiques públiques
OPT = Optativa

MODALITAT PRESENCIAL

Obligatòries comunes

 

Obligatòries Especialitat Dones, treballs i polítiques públiques

 

Obligatòries Especialitat Teoria, crítica i cultura

 

Optatives

 

Treball de Fi de Màster: Mònica Borrell (monicaborrell@ub.edu)

 

 

MODALITAT ONLINE

Obligatòries comunes

 

Obligatòries Especialitat Dones, treballs i polítiques públiques

 

Obligatòries Especialitat Teoria, crítica i cultura

 

Optatives

 

Treball de Fi de Màster: Mireia Ros ()