Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació

Dins de les accions del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, que han estat coordinades des del Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere té l’encàrrec de dur a terme una recerca sobre violències de gènere a les universitats catalanes.

En aquest context, l'objectiu general de la investigació aposta per estudiar i analitzar les concepcions i imaginaris sobre la violència de gènere en la joventut universitària de Catalunya, abordant les seves diverses formes d'expressió, com ara la violència psicològica, la física, la sexual, on-line i en l'àmbit de les xarxes socials, entre d'altres.

Aquesta proposta es focalitza en l’àmbit universitari entenent que les universitats tenen un paper particularment important en la lluita contra la violència cap a les dones, pel seu paper en la contribució a la responsabilitat i ètica social, com també en la producció de coneixement vinculat a la igualtat.

L'enfocament teòric feminista formulat aborda aquest tipus de violència com a pedra angular en les relacions socials emmarcades en el sistema patriarcal. El model d'anàlisi estableix com les construccions i els imaginaris de feminitat i masculinitat tradicionals es configuren en un sistema jerarquitzat i desigual, que es retroalimenta amb discursos sexistes i misògins en els quals es legitima i naturalitza la violència cap a les dones.

Conseqüentment, els objectius específics de l'estudi són: abordar les concepcions de l'estudiantat universitari català, pel que fa a les construccions i relacions de gènere; identificar les creences i actituds de l'estudiantat d'aquestes universitats sobre les diverses manifestacions de la violència de gènere i conèixer la percepció i actituds sobre la violència de gènere, en les seves diverses expressions, per part de la joventut universitària.

Per respondre a aquests objectius, s'utilitzarà una estratègia multi-mètode que triangularà dades quantitatives i qualitatives, utilitzant fonts de dades primàries. En la seva dimensió quantitativa, s'utilitzarà la tècnica d'enquesta social per mitjà d'un qüestionari sobre construccions de gènere i violència de gènere. En la seva dimensió qualitativa, es realitzaran entrevistes semiestructurades amb homes i dones estudiants d'universitats catalanes.

Es destaca que, en aquest estudi, es treballarà de manera col·laborativa en un treball interuniversitari, específicament amb expertes en l'àrea de gènere de diverses universitats catalanes, com a membres de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere.

 

---

“Actividad financiada a cargo de los fondos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaria de Estado de Igualdad”.