Comparteix:

Treballs_presencial

Especialitat-Treballs, Polítiques públiques i Recerca Feminista 2011-2012 

PRESENCIAL


PRIMER CURS
ASSIGNATURA
TIPUS
Quadr.
Crédits
Professora/es coord.
Professora/es assignatures
Pla docent
563268 Història de les dones  Obl. Comú 2n 5 Montserrat Carbonell Montserrat Carbonell  pdf
563269 Teoria feminista I: entre la vindicació i la descripció de la condició femenina Obl. Comú 1r 5 M. Jesús Izquierdo M. Jesús Izquierdo  pdf
            Rosa Cobo  
563270 Dones i espais: món rural i urbà Obl. Comú 1r 5 Mireia Baylina Mireia Baylina  pdf
            Anna Ortiz  
563287 Dones, llenguatge i mitjans de comunicació Obl. Comú 1r 5 Eva Espasa Eva Espasa  pdf
566302 Drets i garanties jurídiques per a les dones Obl. Comú 2n 5 Ariadna Aguilera Ariadna Aguilera  pdf
            Raquel Montaner  
566301 Anàlisi i diagnosi de la discriminació per raó de gènere: plans d'igualtat Obl. Comú 2n 5 Olga Pons Dolors Calvet  pdf
            Marta Llorente  
            Olga Pons  
            Marta Tura  
563275 Desigualtat i dones: globalització, precarietat, immigració      Obl. Comú 2n 5 Lourdes Beneria Lourdes Beneria  pdf
563280 Dones i Estat del Benestar Obl. Comú 1r 5 Cristina Sánchez Cristina Sánchez  pdf
563306 Anàlisis Feministes del Dret Obl. Esp. 1r 5 Francesca Puigpelat Claudia Jiménez  pdf
            Francesca Puigpelat  
563298 Dones i economia Obl. Esp. 1r 5 Cristina Carrasco Cristina Carrasco  pdf
563279 Història del treball de les dones Obl. Esp. 2n  5 Cristina Borderías Cristina Borderías  pdf
            Àngels Solà  
563297 Temps i societat: temps de treball i temps de vida Obl. Esp. 2n 5 Pilar Carrasquer Teresa Torns   pdf
            Pilar Carrasquer  
SEGON CURS
563273 Anàlisi de violències patriarcals Opt. 2n 5 Aurora Leal Aurora Leal  pdf
            Neus Roca  
566786 Perspectives feministes en l'anàlisi de polítiques públiques Opt. 2n 5 Encarna Bodelón Encarna Bodelón  pdf
               
563299 Relacions laborals i gènere Opt. 1r 5 Maria Jesús Espuny Maria Jesús Espuny  pdf
            Carolina Gala  
563305 Dones,educació i coeducació Opt. 2n 5 Isabel Carrillo Rosa Guitart  pdf
            Isabel Carrillo  
563292 Gènere i deconstrucció de la psicopatologia Opt. 2n 5 Teresa Cabruja Conchi San Martín   pdf
            Teresa Cabruja  
566303 Gènere, poder i cultura Opt. 2n 5 Bárbara Biglia Bárbara Biglia   pdf
563278 Representacions culturals dels gèneres i les sexualitats Opt. 2n 5 Verena Stolcke Verena Stolcke  pdf
ASSIGNATURES ONLINE QUE POT MATRICULAR L'ALUMNAT PRESENCIAL
566308 Traducció literària, gènere i multiculturalitat Opt. 1r 5 Lluïsa Cotoner Francesca Bartrina  pdf
            Lluïsa Cotoner  
            Pilar Godayol  
563294 Estudis gais, lesbians i queer Opt. 1r 5 Rafael M. Mérida Rafael M. Mérida  pdf
566300 Treball de de fi de master.
Projecte de recerca
Obl. 1r/2n 30