Comparteix:

Dones_treballs online

Especialitat-  Dones, Treballs i Polítiques públiques  2011-2012 

ONLINEPRIMER CURS
ASSIGNATURA 
TIPUS
Quadr.
Crédits
Professora/es coord.
Professora/es assignatura
Pla docent
566678 Història de les dones  Obl. Comú 1r 5 Coral Cuadrada Coral Cuadrada  pdf
566679 Teoria feminista I: entre la vindicació i la descripció de la condició femenina Obl. Comú 1r 5 Marta Roca Marta Roca  pdf
566680 Dones i espais: món rural i urbà Obl. Comú 1r 5 Josepa Bru Josepa Bru  pdf
566681 Dones, llenguatge i mitjans de comunicació Obl. Comú 1r 5 Carme Oriol Carme Oriol  pdf
            Mònica Sales  
566683 Anàlisi i diagnosi de la discriminació per raó de gènere: plans d'igualtat Obl. Comú 2n 5 Carme Martínez Carme Martínez  pdf
            Marta Tura  
566682 Drets i garanties jurídiques per a les dones Obl. Comú 2n 5 Ariadna Aguilera  Ariadna Aguilera   pdf
            Raquel Montaner  
566684 Desigualtat i dones: globalització, precarietat, immigració      Obl. Comú 2n 5 Núria Benach Núria Benach  pdf
566687 Dones i Estat del Benestar Obl. Comú 1r 5 Elisabet Almeda Elisabet Almeda  pdf
            Cristina Sánchez  
566704 Perspectives feministes en l’anàlisi de polítiques públiques Obl. Esp. 2n 5 Encarna Bodelón Encarna Bodelón  pdf
            Noelia Igareda  
566705 Relacions laborals i gènere Obl. Esp. 1r 5 Olga Paz Olga Paz  pdf
566693 Representacions culturals dels gèneres i les sexualitats Obl. Esp. 2n 5 Carme García Adriana Gil  pdf
            Carme García  
566692 Anàlisi de violències patriarcals Obl. Esp. 2n 5 Aurora Leal Leonor Cantera  pdf
            Aurora Leal  
SEGON CURS
566708 Història del treball de les dones Opt. 2n 5 Mònica Borrell Mònica Borrell  pdf
566709 Dones i economia Opt. 1r 5 Elisabet Almeda Elisabet Almeda  pdf
566710 Temps i societat: temps de treball i temps de vida Opt. 2n 5 Inma pastor Inma Pastor  pdf
566711 Anàlisis feministes del dret Opt. 1r 5 Noelia Igareda Esther Zapater  pdf
            Noelia Igareda  
566698 Dones, educació i coeducació Opt. 2n 5 Marta Bertran Marta Bertran  pdf
            Isabel Ponferrada  
566697 La visualització de les dones en l'anàlisi dels problemes mèdics i de morbilitat Opt. 1r   Carme Bertran Dolors Juvinyà  pdf
            Carme Bertran  
566695 Estudis gais, lesbians i queer Opt. 1r 5 Rafael Mérida Rafael M. Mérida  pdf
566696 Gènere i deconstrucció de la psicopatologia Opt. 2n 5 Conchi San Martín Conchi San Martín  pdf
            Nilda Estrella  
ASSIGNATURES PRESENCIAL QUE POT MATRICULAR L'ALUMNAT ONLINE
566303 Gènere, poder i cultura Opt. 2n 5 Bárbara Biglia  Bárbara Biglia   pdf
566716 Treball de de fi de master.
Pràctiques professionals
Obl. 1r/2n 30