Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / RECERCA

Recerca

recerca.jpg
Les
línies de recerca principals de l'IIEDG són les següents:


 1. Perspectives de gènere i anàlisi sociocultural de discursos i pràctiques a àmbits diferents: artístic, filosòfic, històric, jurídic, mèdic, etc.
 2. Anàlisi i intervenció socio/psico/econòmica amb un enfocament de gènere (desenvolupament, planificació i disseny,.) en programes de polítiques públiques.
 3. Recerca bàsica en teories i metodologies que conformen el camp dels estudis de gènere.
 4. Aplicació dels fonaments teòrics i metodològics amb perspectiva de gènere a la recerca sobre problemàtiques socials tals com violència, interculturalitat, igualtat, sexisme institucional, prejudicis per raó de sexe, etc.


Aquestes línies generals es concreten en línies més específiques, que es detallen a continuació.

 1. Estudis de la xarxa conceptual que sosté les polítiques democràtiques: igualtat, llibertat, alteritat, sororitat, diversitat.
 2. Justícia, reconeixement: llei i gènere.
 3. Reconstrucció de l'arqueologia del saber i del fer femenins. La temptació del neutre en els discursos i paradigmes científics dominants.
 4. Les edats de la dona. Infància, adolescència, maduresa i vellesa. Relacions sòcioafectives.
 5. Maternitat, reproducció assistida, bioètica.
 6. Polítiques del desig en la creació literària, el cinema i les arts: construcció i representació del cos.
 7. Identitats de gènere: construccions simbòliques de la feminitat i la masculinitat.
 8. Figures: la mare, la lesbiana, la mística, la prostituta, la "histèrica".
 9. Comunitat urbana: les dones com a agents de l'apropiació i la socialització de l'espai. Les xarxes urbanes: dinàmiques interculturals i construcció d'identitats.
 10. Violències contra les dones: gènesi, discursos i pràctiques. Processos d'alliberament i recuperació.
 11. Multiculturalisme, postcolonialisme i neocolonialisme.
 12. Salut, gènere i sistema sanitari. Les malalties "femenines".
 13. Igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, discriminació retributiva per raó de gènere, representativitat de les dones en els nivells de responsabilitat i en professions tècniques, creació d'empreses. Condicions laborals, flexibilització de la jornada de treball, conciliació de la vida personal i laboral.
 14. Didàctica, innovació i coeducació a l'ensenyament primari i secundari.
 15. Didàctica i innovació a l'ensenyament superior en àrees tècniques, humanístiques i experimentals, desenvolupament de metodologies des de la perspectiva de gènere, incorporació de noves tecnologies a l'aprenentatge.
 16. Treball, economia i pressupostos públics amb sensibilitat de gènere.
 17. L'anàlisi del món rural des de la perspectiva de gènere.
 18. Recuperació i visibilització de les catalanes rellevants de tots els temps.
 19. Participació social de les dones, grups socials transformadors cap a societats i identitats alliberadores no patriarcals.