Comparteix:

Teoria_presencial

Especialitat-Teoria, crítica i cultura (orientació recerca) 2011-2012 

PRESENCIAL


 
 
PRIMER CURS
ASSIGNATURA
TIPUS
Quadr.
Crédits
Professora/es coord.
Professora/es assignatura 
Pla docent
563268 Història de les dones  Obl. Comú 2n 5 Montserrat Carbonell Montserrat Carbonell  pdf
563269 Teoria feminista I: entre la vindicació i la descripció de la condició femenina Obl. Comú 1r 5 Maria Jesús Izquierdo Maria Jesús Izquierdo  pdf
            Rosa Cobo  
563270 Dones i espais: món rural i urbà Obl. Comú 1r 5 Mireia Baylina Mireia Baylina  pdf
            Anna Ortiz  
563287 Dones, llenguatge i mitjans de comunicació Obl. Comú 1r 5 Eva Espasa Eva Espasa  pdf
566302 Drets i garanties jurídiques per a les dones Obl. Comú 2n 5 Ariadna Aguilera Ariadna Aguilera  pdf
            Raquel Montaner  
566301 Anàlisi i diagnosi de la discriminació per raó de genere: plans d' igualtat Obl. Comú 2n 5 Olga Pons Dolors Calvet  pdf
            Marta Llorente  
            Olga Pons  
            Marta Tura  
563275 Desigualtat i dones: globalització, precarietat, immigració      Obl. Comú 2n 5 Lourdes Benería Lourdes Beneria  pdf
563280 Dones i Estat del Benestar Obl. Comú 1r 5 Cristina Sánchez Cristina Sánchez  pdf
563272 Teoria feminista II: gènere i diferència sexual             Obl. Esp. 1r 5 Elena Laurenzi Elena Laurenzi  pdf
563267 Història dels feminismes i dels moviments socials  Obl. Esp. 1r 5 Susanna Tavera Susanna Tavera  pdf
563276 Construcció de cossos, identitats i sexualitats      Obl. Esp. 2n 5 Meri Torras Meri Torras  pdf
563277 Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de gènere  Obl. Esp. 2n 5 Teresa Cabruja Teresa Cabruja  pdf
SEGON CURS
563278 Representacions culturals dels gèneres i les sexualitats  Opt. 2n 5 Verena Stolcke Verena Stolcke  pdf
563292 Gènere i deconstrucció de la psicopatologia Opt. 2n 5 Teresa Cabruja Conchi San Martín  pdf
            Teresa Cabruja  
563305 Dones,educació i coeducació Opt. 2n 5 Isabel Carrillo Rosa Guitart  pdf
            Isabel Carrillo  
563273 Anàlisi de violències patriarcals  Opt. 2n 5 Aurora Leal Aurora Leal  pdf
            Neus Roca  
566303 Gènere, poder i cultura Opt. 2n 5 Bárbara Biglia Bárbara Biglia   pdf
563299 Relacions laborals i gènere Opt. 1r 5 Maria Jesús Espuny Maria Jesús Espuny  
            Carolina Gala  pdf
563304 La visualització de les dones en l'anàlisi dels problemes mèdics i de morbilitat Opt. 1r 5 Olga Valverde Olga Valverde  pdf
            C. Valls  
ASSIGNATURES ONLINE QUE POT MATRICULAR L'ALUMNAT PRESENCIAL
566308 Traducció literària, gènere i multiculturalitat Opt. 1r 5 Lluïsa Cotoner Francesca Bartrina  pdf
            Lluïsa Cotoner  
            Pilar Godayol  
563294 Estudis gais, lesbians i queer Opt. 1r 5 Rafael M. Mérida Rafael M. Mérida  pdf
566298 Treball de de fi de master.
Projecte de recerca
Obl. 1r/2n 30