Comparteix:

Teoria_online

Especialitat- Teoria, crítica i cultura (orientació recerca) 2011-2012

ONLINE


PRIMER CURS
ASSIGNATURA
TIPUS
Qua dr.
Crédits
Professora/es coord.
Professora/es assignatura
Pla docent
566678 Història de les dones Obl. Comú 1r 5 Coral Cuadrada Coral Cuadrada  pdf
566679 Teoria feminista I: entre la vindicació i la descripció de la condició femenina Obl. Comú 1r 5 Marta Roca Marta Roca  pdf
566680 Dones i espais: món rural i urbà Obl. Comú 1r 5 Josepa Bru Josepa Bru pdf
566681 Dones, llenguatge i mitjans de comunicació Obl. Comú 1r 5 Carme Oriol Carme Oriol  pdf
Mònica Sales
566682 Drets i garanties jurídiques per a les dones Obl. Comú 2n 5 Ariadna Aguilera Ariadna Aguilera  pdf
Raquel Montaner
566683 Anàlisi i diagnosi de la discriminació per raó de gènere: plans d' igualtat Obl. Comú 2n 5 Carme Martínez Carme Martínez  pdf
  Marta Tura  
566684 Desigualtat i dones: globalització, precarietat, immigració Obl. Comú 2n 5 Núria Benach Núria Benach  pdf
566687 Dones i Estat del Benestar Obl. Comú 1r 5 Elisabet Almeda Elisabet Almeda  pdf
Cristina Sánchez
566688 Teoria feminista II: gènere i diferència sexual Obl. Esp. 1r 5 Elena Laurenzi Elena Laurenzi  pdf
566689 Història dels feminismes i dels moviments socials Obl. Esp. 1r 5 Carme Sanmartí Carme Sanmartí  pdf
566690 Construcció de cossos, identitats i sexualitats Obl. Esp. 2n 5 Meri Torras Meri Torras  pdf
566691 Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de gènere Obl. Esp. 2n 5 Francesca Bartrina Francesca Bartrina  pdf
SEGON CURS
566692 Anàlisi de violències patriarcals Opt. 2n 5 Aurora Leal Leonor Cantera  pdf
Aurora Leal
566693 Representacions culturals dels gèneres i les sexualitats Opt. 2n 5 Carme García Adriana Gil  pdf
Carme García
566694 Traducció literària, gènere i multiculturalitat Opt. 1r 5 Lluïsa Cotoner Lluïsa Cotoner  pdf
Pilar Godayol
Francesca Bartrina
566695 Estudis gais, lesbians i queer Opt. 1r 5 Rafael M. Mérida Rafael M. Mérida  pdf
566696 Gènere i deconstrucció de la psicopatologia Opt. 2n 5 Conchi San Martín Conchi San Martín  pdf
Nilda Estrella
566697 La visualització de les dones en l'anàlisi dels problemes mèdics i de morbilitat Opt. 1r 5 Carme Bertran Dolors Juvinyà  pdf
Carme Bertran
566698 Dones,educació i coeducació Opt. 2n 5 Marta Bertran Marta Bertran  pdf
Isabel Ponferrada
566705 Relacions laborals i gènere Opt. 1r 5 Olga Paz Olga Paz pdf
ASSIGNATURES PRESENCIAL QUE POT MATRICULAR L'ALUMNAT ONLINE
566303 Gènere, poder i cultura Opt. 2n 5 Bárbara Biglia Bárbara Biglia  pdf
566707 Treball de de fi de master. Projecte de recerca Obl. 1r/2n 30