Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DOCTORAT

Notícies Doctorat

CONVOCATÒRIA DE QUINZE AJUTS DE MATRÍCULA PER A L'ALUMNAT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN ESTUDIS DE GÈNERE: CULTURES, SOCIETATS I POLÍTIQUES

El degà de la Facultat d’Economia i Empresa, de conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data 27 de març de 2023, ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió de borses d’ajuts de matrícula per estudiants del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques.  

El finançament d’aquests ajuts procedeix de la Convocatoria: SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS DE ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO, AÑO 2022 del Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad (codi de concessió: 5/2POS/22).

Podran sol.licitar els ajuts objecte d’aquesta convocatòria, les persones matriculades en el Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques en el curs 2022-2023.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 28 de març de 2023 al 19 d’abril de 2023 (termini ampliat), ambdós inclosos.

 

Criteris per a la concessió

Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte:

a)   Nivell de renda i situació laboral (la puntuació màxima serà per a les rendes més baixes i/o situació de desocupació). Es tindrà en compte el nivell de renda per càpita dels països. (60%)

b)   Haver assistit durant el curs anterior a la present convocatòria a les activitats formatives establertes pel Programa (com a mínim el 80% i haver justificat degudament les que no han pogut seguir). (20%)

c)   Informe de les persones que dirigeixen i tutoritzen la tesi donant suport a la sol·licitud de la persona candidata i l'aprofitament de l’ajut. (20%)

 

Documentació a presentar

  • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport.
  • Document acreditatiu de matrícula (d’una de les cinc universitats que participen en el programa interuniversitari) corresponent al curs 2022-2023 i justificant de pagament de la mateixa. En cas d’haver-se acollit a la modalitat de pagament fraccionat, caldrà justificar que s’han satisfet totes les quotes en el termini de 10 dies hàbils després d’haver satisfet l’ultima de les quotes fraccionades. La falta de pagament de qualsevol de les quotes suposarà l’exclusió del o la sol·licitant amb el consegüent deure de reintegrament segons l’establert a l’article 37 de la Llei 38/2033, de 17 de novembre, General de Subvencions”.
  • Document acreditatiu d’haver superat la comissió de seguiment del curs anterior o avaluació favorable del pla de recerca.
  • Document acreditatiu d’haver assistit durant el curs anterior a la present convocatòria a les activitats formatives establertes pel Programa (com a mínim el 80% i haver justificat degudament les que no s’ha pogut assistir).
  • Informe de les persones que dirigeixen i tutoritzen la tesi donant suport a la sol·licitud de la persona candidata i l'aprofitament de l’ajut.
  • Document acreditatiu del nivell de renda i situació laboral.

 

El termini ha quedat ampliat fins el 19 d'abril del 2023.