Vés al contingut (premeu Retorn)

Línias de recerca del Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques

1.- Territori, Migració, Globalització.
Articula la investigació en àmbits que graviten sobre el territori i la població en aspectes rellevants de l’actualitat com la mobilitat, el multiculturalisme, la comunitat, el benestar, la relació entre el global i el local, des d’una perspectiva crítica i interseccional.

Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. Dones, Gènere, Agricultura i Desenvolupament Rural;

b. Gènere, Urbanisme i Espais Públics Urbans;

c. Las diverses Geografies del Gènere i de la Vida Quotidiana;

d. Gènere, Usos del Temps i Àmbits Públic i Privat.


2.- Treball, temps i mercats.
És una línia enriquida analíticament en les últimes dècades per reflexions interdisciplinàries dutes a terme per historiadores, economistes, especialistes en organització d'empreses, sociòlogues, antropòlogues socials i culturals, pedagogues, especialistes en teoria i història de la comunicació, geògrafes, i així mateix expertes especialitzades en dret públic i ciències històrico-jurídiques.


Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. Conciliació, divisió sexual del treball
b. Discrimació/igualtat
c. Evolució social del treball: societat i gènere
d. Treball, gènere i migracions
e. Cultures del treball productiu i reproductiu

3.- Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets.

Aquesta línia reuneix àmbits que impliquen diferents identitats: corporals, personals, socials. Tracta de les relacions afectives, familiars i les polítiques que sorgeixen entorn d'elles, les desigualtats relacionals i socials que generen, així com les polítiques i les legislacions que tracten de regular tot això.

Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. Identitats corporals. Sexe, raça i cultura

b. Diversitat familiar, benestar i polítiques familiars

c. Relacions afectives

d. Legislació i gènere

 

4.- Moviments socials, activismes, polítiques de gènere.
És una línia que, gràcies a la metodologia crítica sobre l'estudi de les formacions socials, s'ha renovat a partir de la dècada dels anys 1980. La perspectiva del gènere ha enriquit l'estudi de les mobilitzacions socials, de les cultures i institucions polítiques , així com dels processos de promoció social protagonitzats per les dones en la societat contemporània. Així, s'ha redoblat la capacitat crítica de la història de les dones i del gènere, que va jugar un paper pioner en l'establiment d'aquest tipus d'estudis a Espanya.


Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. La tipologia dels moviments socials i la superació del model pre-industrial: l’economia moral del gènere
b. Anàlisi social dels processos de participació ciutadana: la promoció social i política de les dones en el món contemporani.
c. La biografia de les dones i el gènere


5.- Relacions de poder i violències patriarcals.
Aquesta línia d'investigació, per la seva complexitat, combina diversos enfocaments. Des d'una perspectiva multidisciplinària apareixen els àmbits jurídic, sociològic, psicològic, educatiu i històric. Se centra en el tractament de la violència tant física com psicològica, discursiva, simbòlica, ja sigui en l'àmbit interpersonal com en l'àmbit laboral i institucional. Inclou també les actuacions, moviments i iniciatives que es proposen dispensar atenció a les persones afectades després de produir-se la situació de violència, així com la seva prevenció i eradicació.

Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. Legislació i violència de gènere
b. Detecció, prevenció i intervenció
c. Transformació de les identitats i relacions patriarcals: masculinitat, sexualitats i empoderament.
d. Violències institucionals
e. Control social, dones i privació de llibertat


6-Educació i valors.

És una línia dissenyada per a realitzar investigacions que permetin establir una continuïtat entre la vida privada i la vida acadèmica de l'alumnat, formar-lo en valors que permetin establir relacions equitatives entre els sexes i amb el seu entorn social. Investigar la construcció de nous circuits que permetin a aquest alumnat anar des de la seva pròpia intimitat a l'apropiació dels sabers científics i culturals. Un dels objectius fonamentals és posar en relleu el coneixement de si mateixa / mateix i el de les persones del mateix entorn per elaborar l'univers de sabers més lligats a les experiències vivencials.

Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. Materials sobre temes de gènere i valors

b. Models de relació personal i gènere en adolescents i joves7-Salut: promoció, tecnologies i diversitat.
És una línia que planteja l'estudi de les idees sobre salut, malaltia i dependències tractades des de diferents perspectives: estudis històrics i creences sobre les nocions de malaltia, així com de les professions mèdiques, especialment en relació al cos femení. Els malestars físics i psíquics que apareixen en l'actualitat, les persones dependents i les consegüents necessitats de cures. El paper de les dones i de les institucions en aquests àmbits.

Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. Dependències: la cura i les institucions
b. Construccions socials de la malaltia, la salut i el cos: despatologització de malestars psíquics i socials
c. Transformació de protocols de recerca i atenció sanitària no androcèntrics
d. Dones i TICS

8.- Llenguatge, comunicació i produccions artístiques.
És una línia que aborda les representacions femenines i masculines que en la nostra societat, de forma explícita o / i implícita, tanquen els diferents mitjans artístics: la novel·la, el teatre, el cinema, i els mitjans de comunicació com són la televisió, la premsa , etc. Concerneix també a les diferents formes en què aquests mitjans artístics i de comunicació són contemplats, assumits, per part del públic des d'una perspectiva de gènere; les orientacions sexistes que sovint apareixen en el llenguatge, els discursos i les figures literàries que configuren una base important de la nostra cultura. Finalment la literatura escrita per dones permet albirar les formes de contemplar el món exterior i interior, la mateixa cultura, les mateixes vivències com a dones.

 

Els àmbits de recerca d’aquesta línia són, entre d’altres:

a. Feminitat i masculinitat en medis artístics i de comunicació
b. Llenguatges, literatura i gènere
c. Dones, literates i artistes